จี้กง

From Chinesestudies

Jump to: navigation, search

Contents
จากหนังสือ

เกล็ดหิมะฯ4

เกล็ดหิมะ4 หน้า 33

(น.33) อีกอาคารมีพระศากยมุนี พระสาวกมีพระอานนท์ พระมหากัสสปะ พระอรหันต์ 16 องค์ ปางต่างๆ ถือของต่างๆ ที่พื้นมีเบาะรองกราบวางอยู่มากคงจะมีลูกศิษย์มาก ด้านหลังมีเจ้าแม่กวนอิมกับลูกศิษย์ ที่ฉากข้างหลังมีพระพุทธเจ้า 53 องค์ อีกอาคารเรียกว่า “ซีฟางซานเซิ่ง” เป็นที่ประดิษฐานพระโพธิสัตว์ 3 องค์แห่งแดนสุขาวดี อันเป็นแดนที่ไปของคนตาย หอพระไตรปิฎกซึ่งอวดว่าสวยงามที่สุดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เซียน 3 องค์ คือ สือเต๋อ ฟางถาน หันซาน อีกห้องมีพระจี้กง

เจียงหนานแสนงาม

เจียงหนานแสนงาม หน้า 269

(น. 269)อีกด้านหนึ่งเป็นรูปพระไภษัชยคุรุ นอกจากนั้นมีพระกัสสปะ พระอานนท์ พระกวนอิมขี่ปลา เจ้าอาวาสเอาพระสูตรที่เขียนเป็นอักษรข่ายซู ลายมืองาม ทั้งชุดมี 81 เล่ม เขาว่าใช้เลือดเขียน ไม่ทราบว่าจริงหรือเปล่า ข้าพเจ้าถามว่าทำไมจึงต้องใช้เลือดเขียน คำตอบว่าเป็นการแสดงน้ำใจ เพราะพระถังซำจั๋งไปนำพระไตรปิฎกจากอินเดีย ต้องพบกับความยากลำบากมากมาย เป็นธรรมเนียมประหลาด ของในวัดนี้ยังมีพระอรหันต์ 500 อยู่ในตู้ในห้องโถงพระอรหันต์ มีรูปร่างลักษณะท่าทางและอากัปกิริยาต่างๆ กัน รูปที่พิเศษคือ รูปปั้นพระอรหันต์จี้กงที่มีอาการ 3 อย่าง คือมองข้างซ้ายยิ้ม ข้างขวาร้องไห้โฮๆ ตรงกลางทำหน้าพะอืดพะอม


มุ่งไกลในรอยทราย

มุ่งไกลในรอยทราย หน้า 19

(น.19) ประหารชีวิตไปเสียก่อน ถึงสมัยราชวงศ์ชิง พระเจ้าเฉียนหลงมาประทับที่เขาเซียงซานบ่อย ๆ เห็นวัดมีขนาดเล็กจึงได้มาบูรณะสร้างต่อเติม ด้านนอกมีบ่อเลี้ยงปลาเงินปลาทอง สร้างในรัชกาลจักรพรรดิว่านลี่แห่งราชวงศ์หมิง ห้องบูชาพระพุทธเจ้าขณะนี้ไม่มีอะไร ใช้เป็นห้องขายของที่ระลึกและภาพวาด ห้องพระอรหันต์ 500 องค์ พระอรหันต์ทำด้วยไม้ปิดทองใส่ไว้ในตู้กระจก ดูท่าทางไม่ค่อยมีชีวิตชีวาเท่าที่ไปดูที่ยูนนานคราวก่อน มีป้ายบอกหมายเลขและชื่อ มีพระพุทธรูป 5 องค์ และมีรูปพระเจ้าเฉียนหลงเองใส่หมวก แขนเป็นเกล็ดมังกร รูปพระบ้าซึ่งเป็นคนไม่สมประกอบ แต่มีคุณความดีคือสังหารฉินกุ้ย ขุนนางกังฉินที่รับสินบนจากพวกจินหรือพวกกิมก๊ก แล้ววางแผนใส่ร้ายแม่ทัพเย่วเฟยหรืองักฮุย จนจักรพรรดิซ่งเกาจงมีรับสั่งให้ประหารชีวิตเยว่เฟยในค.ศ. 1411 ประชาชนจึงรักนับถือพระบ้าองค์นี้มาก และถือว่าคนเราถึงจะไม่สมประกอบ แต่ว่ามีความตั้งใจจริงจะประสบความสำเร็จได้ รูปจี้กงเป็นรูปเล็ก ๆ ติดอยู่ที่เสา จี้กงเป็นพระที่มีชื่อเสียงในจีน เป็นคนที่ไม่ค่อยชอบปฏิบัติตามศีลของพระ ชอบฉันเนื้อสัตว์ ดื่มสุรา แต่สร้างความดีหลายอย่าง เช่น สร้างวัดที่หางโจว ช่วยประชาชนที่ตกทุกข์ได้ยาก วันหนึ่งเขาไปเทศน์สายกว่าปกติเพราะเจอหญิงสาวถูกรังแก จึงเข้าไปช่วย เป็นคนที่มีอารมณ์ดีมาก ถามไก๊ด์ถึงเหตุที่ทำพระจี้กงเป็นรูปเล็ก ๆ เขาตอบว่าอยู่ที่เพดานจะทำใหญ่ไม่ได้

Personal tools