ท้องฟ้าจำลอง

From Chinesestudies

Jump to: navigation, search


Contents


จากหนังสือ

คืนถิ่นจีนใหญ่

คืนถิ่นจีนใหญ่ หน้า 251,252,253

(น.251) ท้องฟ้าจำลองนี้ตั้งขึ้นใน ค.ศ. 1980 ขึ้นกับเทศบาล มีจุดมุ่งหมายในการเผยแพร่ความรู้เรื่องอวกาศให้ประชาชนทุกวัย เข้าไปดูพิพิธภัณฑ์อวกาศเรียกว่า Hall of Space Science มีเรื่องประวัติดาราศาสตร์โบราณ รูปStonehenge ในอังกฤษ และเรื่องราวเกี่ยวกับดาราศาสตร์จีนโบราณ เรื่องนิยายเกี่ยวกับอวกาศในวรรณคดีและศิลปะจีน เรื่องจรวดสมัยต่างๆ อธิบายเกี่ยวกับการขับเคลื่อนของจรวด เรื่องนักบินอวกาศ การฝึกนักบินอวกาศ เสื้อผ้านักบินอวกาศ เรื่องดาวเทียมและยานอวกาศต่างๆ กระสวยอวกาศ สถานีอวกาศ ความรู้เกี่ยวกับดาราศาสตร์ มีการทดลองต่างๆ ให้ผู้ชมเล่นได้ เน้นเรื่องระบบสุริยะ ความรู้เกี่ยวกับดวงอาทิตย์ เรื่องกลุ่มดาวต่างๆ จักรวาล ทางช้างเผือก


Rm_251_192.jpg

(น.251) รูป 192 ดูพิพิธภัณฑ์อวกาศในท้องฟ้าจำลอง

(น.252) เข้าไปนั่งในห้องท้องฟ้าจำลอง ดูหนัง เครื่องฉายเรียกว่า OMNIMAX แบบที่บ้านเราเรียกว่าหนังจอผ่าโลก ใช้เครื่องฉายยี่ห้อ Zeiss เขามีหนังฉายให้ดูหลายเรื่อง ล้วนเป็นเรื่องธรรมชาติ ภูมิศาสตร์ วันนี้ฉายเรื่องปลาวาฬ มีหูฟังเลือกภาษาได้ระหว่างภาษาจีนกลางกับภาษาอังกฤษ เสียงที่ดังออกมาข้างนอกเป็นภาษากวางตุ้ง

เมื่อดูจบเรื่องออกไปเดินดูพิพิธภัณฑ์ต่อ ระหว่างนี้ในโรงเขาเปลี่ยนเครื่องฉายเป็นแบบเครื่องฉายในท้องฟ้าจำลองของเรา แต่คงจะทันสมัยกว่า เป็นเครื่องยี่ห้อ Zeiss แสดงปรากฏการณ์ในท้องฟ้าได้ทุกอย่าง เมื่อเขาเปลี่ยนเครื่องฉายเสร็จแล้วเราเข้าไปดูอีก คราวนี้เป็นเรื่อง The Dragon in the Sky เกี่ยวกับความรู้ทางดาราศาสตร์ของจีนตั้งแต่สมัยโบราณ คนจีนรู้จักท้องฟ้าเป็นอย่างดีและใฝ่ฝันที่จะท่องไปในอวกาศ ต่อมามีวิทยาการจากตะวันตกเข้ามา ตั้งหอดูดาวตั้งแต่สมัยราชวงศ์หมิง มาถึงช่วงสมัยใหม่หลังการปลดปล่อยจีนในช่วงแรกโซเวียตช่วยโครงการอวกาศจีน แต่ต่อมาโซเวียตกับจีนมีปัญหากัน จีนจึงพัฒนาเทคโนโลยีต่อเอง กล่าวถึงดาวเทียม Long March ที่ส่งดาวเทียมต่างๆ ขึ้นสู่วงจร ด้านดาราศาสตร์มีหอดูดาวที่สำคัญ 5 แห่งคือที่ ปักกิ่ง ยูนนาน นานกิง (อีกสองแห่งจำไม่ได้) ทำการวิจัยต่างๆ

เมื่อดูเสร็จแล้วออกไปเดินดูพิพิธภัณฑ์และร้านค้าของที่ระลึก มีของหลายอย่างขายรวมทั้งไอศกรีมอวกาศอันแสนจะไม่อร่อย ไม่ได้ซื้ออะไร ได้ทราบว่าเขามีการจัดปาฐกถาทางวิชาการเป็นครั้งคราวด้วย


Rm_253_193.jpg

(น.253) รูป 193 ดูหนังที่ท้องฟ้าจำลอง

Personal tools