ศิลปะจีน ประติมากรรม

From Chinesestudies

Jump to: navigation, search

ประติมากรรม

ประติมากรรม

Copy_of_ca_047_1.jpg

(น.47) รูป

(น.49)

จะพูดต่อเรื่องประติมากรรม เป็นศิลปะที่อาจจะเรียกได้ว่า ศิลปะสามมิติ มีทั้งรูปนูนต่ำ bas relief หรือนูนสูง high relief หรือภาพลอยตัวที่เป็นรูปทั้งรูป ที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักกันในศิลปะจีนก็คือ สุสานพระจักรพรรดิ ฉินสื่อหวง หรือ จิ๋นซีฮ่องเต้ ที่เมืองเสียนหยัง อยู่ใกล้ๆเมืองซีอาน มณฑลส่านซี มีชาวนาไปทำนาและขุดพบตุ๊กตา ก็ไปรายงานให้ทางการทราบ ขุดขึ้นมาใหม่ๆเล่ากันว่า มีสีระบาย พอโดนอากาศเข้าสีก็หายไป ที่จริงยังมีอีกแต่เขาบอกไม่ขุดแล้ว เสียดายของ คือ ถ้ายังไม่มีเทคโนโลยีที่จะรักษาศิลปะเหล่านี้ได้ดี ก็ไม่อยากที่จะขุดออกมาทำให้เสีย สมัยจิ๋นซีฮ่องเต้ตั้งแต่ 221-106 BC คือก่อนคริสตกาล 2000 กว่าปีแล้ว ไม่ใช่เป็นการเทอะไรมาหล่อ แต่เป็นการปั้นแต่ละตัว เพราะหน้าตาแต่ละตัวจะไม่เหมือนกัน และวางตามตำราพิชัยสงคราม เป็นนายทหารแบบต่างๆ


Copy_of_ca_049_038.jpg

Copy_of_ca_049_039.jpg

รูป (38), (39)

Copy_of_ca_050_040.jpg

(น.50) รูป (40)

เป็นภาพงานประติมากรรมที่ชอบมาก เป็นประติมากรรมรูปม้าเหยียบอยู่บนนกนางแอ่น ซึ่งจะแสดงม้าสวรรค์เทียนหม่า เปรียบเสมือนม้าสวรรค์ เพราะวิ่งได้เร็วมากขนาดเหยียบนกนางแอ่น เป็นศิลปะที่พบที่มณฑลกานซู่ สมัยราชวงศ์ถังที่เขาเรียก เส้นสายทางแพรไหม กำลังอยู่ในความเจริญรุ่งเรืองสูงสุด สินค้าที่มาจากตะวันตกเป็นที่นิยมชื่นชอบของพระราชสำนักในส่วนกลาง (เมืองหลวงคือ ฉางอานหรือซีอานในปัจจุบัน) ก็คือม้า มีม้าหลายอย่าง ม้าอาหรับ ม้าของซินเกียง ที่มีชื่อเสียงมาก คือ ม้าเหงื่อเลือด เป็นม้าที่วิ่งเร็วสูงสุดจนเหงื่อออกมาเป็นเลือด ใครนึกว่าม้าเจ็บ เรื่องมังกรหยกกล่าวถึงม้าชนิดนี้เอาไว้ (ม้าของก๊วยเจ๋ง) และมีรูปสลักม้าที่พบในสุสานก็มีม้าชนิดนี้

Copy_of_ca_051_041.jpg

(น.51) รูป (41) ม้าสำริด พบในสุสานราชวงศ์ฮั่น

Copy_of_ca_052_042.jpg

Copy_of_ca_052_043.jpg

(น.52) รูป (42), (43)

เครื่องประติมากรรมต่างๆที่ใช้โลหะหล่อ เช่น กลองมโหระทึกก็มีในจีนด้วย ในถ้ำตุนหวงที่กล่าวมาแล้วก็มีภาพประติมากรรมด้วย บางทีประติมากรรมกับจิตรกรรมก็ปนกัน มีรูปที่ชอบมาก แต่ถ่ายรูปออกมาไม่ค่อยดีคือ ภาพปรินิพพาน เป็นพระพุทธรูปพระนอน และมีภาพเขียนประกอบเป็นกษัตริย์มาจากที่ต่างๆ มาร้องไห้อาลัยพระพุทธเจ้าที่กำลังจะปรินิพพาน คนที่เป็นปุถุชนนึกว่าตาย แต่ว่าพวกที่สำเร็จแล้วมีความเข้าใจจริงๆจะนิ่งอยู่ รู้ว่าปรินิพพานคืออะไร ส่วนศัตรูของพระพุทธเจ้าคนนอกศาสนาก็หัวเราะเต้นระบำกันใหญ่ ดีใจที่พระพุทธเจ้าจะตาย เขาก็วาดภาพประกอบ มีหลายรูป

Copy_of_ca_053_044.jpg

Copy_of_ca_053_045.jpg

(น.53) รูป (44), (45)

Copy_of_ca_054_046.jpg

(น.54) รูป (46)

ภาพนี้เป็นประติมากรรมสำริดพบที่มณฑลเสฉวน ดูแล้วคล้ายๆศิลปะอเมริกาใต้แบบอินเดียนแดงรุ่นโบราณ

Copy_of_ca_055_047.jpg

(น.55) รูป (47)

มองดูภาพอาจจะเป็นข้อพิสูจน์อย่างหนึ่งว่า ศิลปะหรืออารยธรรมจีนไม่ใช่อารยธรรมที่เหมือนกันไปหมดอย่างที่เราคิด แต่เป็นของพื้นเมืองก็มีอยู่มาก เพราะประเทศจีนกว้างใหญ่มาก มีแว่นแคว้นหรือประเทศย่อยๆอยู่ในจีน จึงมีความเป็นพื้นถิ่นและวัฒนธรรมหลากหลาย

ส่วนภาพนี้เป็นวัฒนธรรมเดียวกันกับภาพที่ผ่านมา เป็นต้นไม้บูชาเทพทำด้วยสำริด

Copy_of_ca_056_048.jpg

(น.56) รูป (48)

ภาพนี้เป็นภาพสลักสมัยใหม่ ประติมากรรมจะมีพวกอนุเสาวรีย์ นี่ก็เป็นบุคลาธิษฐานของแม่น้ำหวงเหอ ที่นครหลานโจว เขาเรียกว่า หวงเหอหมู่ชิน คือ มารดาหวงเหอ ที่เราเรียก แม่น้ำ ถือว่าเป็นแม่เป็นกำเนิดทุกสิ่งทุกอย่าง เป็นผู้ให้กำเนิดชีวิต

ประติมากรรมสมัยใหม่ของจีน ที่มีอยู่มากยังมีประติมากรรมรูปบุคคลสำคัญต่างๆ

ตามพิพิธภัณฑ์มีประติมากรรมสมัยใหม่ที่เรียกว่า สื่อผสม (mixed media) มีคนใช้ห้องทั้งห้องเป็นที่แสดงศิลปะ ทั้งห้องคืองานศิลปะชิ้นเดียว ให้คนร้อยๆพันๆคนจากมณฑลต่างๆมาปั้นตุ๊กตา ศิลปินมีหน้าที่เอารูปที่ให้คนปั้นมาวางเรียงๆกัน งานสิลปะจีนที่ทำแบบนี้ก็มี

Personal tools